תקנון ותנאי שימוש באתר מגדלי הצעירים

השימוש באתר, ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה!

השימוש באתר:
השימוש באתר, מותנה בקבלת כל התנאים הרשומים כאן. אם השתמשת בו המשמעות היא שאתה מסכים לתנאיו.
לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה כלפי בעלי האתר. התוכן הרשום והמידע שמופיע באתר הוא אינפורמטיבי בלבד ונרשם בהתאם למיטב הידע שהיה בידי כותביו אך אינו מהווה המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהו.
על המשתמש חלה חובה לבדוק את הנכונות ואת החוקיות של הדברים הרשומים באתר לפני שינקוט בצעד כלשהו בעקבות מידע שקרא באתר.
המשתמש באתר מודע, כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים הרשאים לבצע פעולות בעלות מחויבות משפטית. קטינים או אחרים שאינם רשאים לקבל מחויבות, לא יוכלו להשתמש באתר ללא אישור אפוטרופוס. במידה וגולשים כאלה יבצעו פעולות מחייבות, יחשבו כאילו קיבלו אישור מאפוטרופוס שלהם לביצוע הפעולה.
המשתמש מודע לכך שפעולת האתר עלולה להשתבש או לחדול עקב תקלות וכן כי לבעלי האתר הזכות לסגור את האתר או לשנותו ללא צורך להודיע לך על כך מראש.
בעלי האתר יעשו כמיטב יכולתם כי התכנים באתר לא יכילו וירוסים או רכיבי תוכנה מזיקים אך לא תהיה אחראית לנזקים או עגמת נפש שיגרמו למשתמשים עקב חדירה של מזיקים שכאלה למחשביה או עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר.
בעלי האתר לא מתחייבים כי קישורים הנמצאים באתר יהיו תקינים או יובילו בהכרח לאתר אמין. בעלי האתר לא יהיה אחראים לכל נזק שיגרם למשתמש עקב שימוש באתר או בקישור שהופיע באתר.
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי האתר מבלי לקבל את הסכמת המשתמשים, גרסת התקנון התקפה היא זו המופיעה באתר בזמן אמת.

הקניין הרוחני:
לבעי האתר קניין הרוחני על כל תכני האתר ועיצובו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים.
אין להעתיק או להעביר לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של בעלי האתר.
שמו של האירגון, שם המתחם של האתר וסימני המסחר שלו, הם מקניינו הרוחני.
הנתונים שימסרו בעת הרשמה ו/או רכישה, יישמרו במאגר הנתונים של האתר. על פי חוק, אתה לא מחויב למסור את המידע, אך בלי למוסרו לא תוכל להשתמש באתר.
עם רישומך במאגר המידע של האתר, יהיו בעלי האתר רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ובו מידע בדבר שירותים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני.

שימוש בעוגיות (קוקיס):
אתר זה משתמש בעוגיות (cookies) לשם שמירת מידע אישי במחשב /מכשיר שלך. מידע זה לא מועבר לשום גורם שלישי ואין בו יכולת לבצע נזק כלשהו.
אין אפשרות להירשם ולהכנס כמשתמש רשום באתר ללא איפשור שימוש בעוגיות בדפדפן שלך. כניסתך לאתר מהווה אישור שלך לשימוש בעוגיות.

יצירת קשר
ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר בטופס זה

Thank you for sighning up!
Please check your email Inbox to confirm and activate your accound.

תודה שנרשמתם!
אנא בדקו את תיבת הדואר הנכנס שלכם לאימות והפעלת החשבון.

Email with a temportary password was sent to you.
Please check your email Inbox.

אימייל עם הסיסמה הזמנית נשלך אליך.
אנא בדוק/י את תיבת הדואר הנכנס.